30_3M4A0273_Papanikolatos
97_C00A2714_Papanikolatos-1310x873
PhotoResearch_indexical_photohub
2_3M4A0210_Papanikolatos-1310x873
Eleni Mouzakiti, 2020
ioannidis_kostas_indexical_photohub_photoresearch_workshop
Eleni Mouzakiti, 2020
101468488_1157649704575160_4370220285576609792_n
Eleni Mouzakiti, 2020
Eleni Mouzakiti, 2020
101507464_2513085805669628_4290991633752653824_n
101532099_723963478434545_7532785128607580160_n
Eleni Mouzakiti, 2020
106505835_339185580414319_6480896463602651525_n
65_3M4A0315_Papanikolatos-1310x873
121_C00A2779_Papanikolatos
101288510_349094732736614_6100998144865075200_n
Eleni Mouzakiti, 2020
138_C00A2806_Papanikolatos
101566095_177780073654711_7309281133672267776_n
94_C00A7058b_Papanikolatos
previous arrow
next arrow
30_3M4A0273_Papanikolatos
97_C00A2714_Papanikolatos-1310x873
PhotoResearch_indexical_photohub
2_3M4A0210_Papanikolatos-1310x873
Eleni Mouzakiti, 2020
ioannidis_kostas_indexical_photohub_photoresearch_workshop
Eleni Mouzakiti, 2020
101468488_1157649704575160_4370220285576609792_n
Eleni Mouzakiti, 2020
Eleni Mouzakiti, 2020
101507464_2513085805669628_4290991633752653824_n
101532099_723963478434545_7532785128607580160_n
Eleni Mouzakiti, 2020
106505835_339185580414319_6480896463602651525_n
65_3M4A0315_Papanikolatos-1310x873
121_C00A2779_Papanikolatos
101288510_349094732736614_6100998144865075200_n
Eleni Mouzakiti, 2020
138_C00A2806_Papanikolatos
101566095_177780073654711_7309281133672267776_n
94_C00A7058b_Papanikolatos
previous arrow
next arrow

Photo-ReSearch

Διδάσκοντες: Ελένη Μουζακίτη, Κώστας Ιωαννίδης και επισκέπτες ομιλητές σε επιλεγμένες συναντήσεις.

Διάρκεια: Νοέμβριος 2021 – Ιούνιος 2022 (και πάλι Σεπτέμβριος 2022)

Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: Τετάρτη, 18.00 – 10.30, επιπλέον 3 ολοήμερες συναντήσεις ημέρα Σάββατο 12.00 – 18.00 και 4 skype ή δια ζώσης συναντήσεις (ημέρα Τετάρτη).

 

Αιτήσεις: έως 1 Οκτωβρίου 2023

φωτογραφίες slider © Lambros Papanikolatos, Eleni Mouzakiti, Penelope Thomaidi

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΧΟΙ

Το Photo – ReSearch είναι ένα σεμιναριακό – εργαστηριακό πρόγραμμα μακράς διάρκειας, σχεδιασμένο στη βάση ομαδικών συναντήσεων και ατομικών συνεδριών.

Η συνύπαρξη της οπτικής ενός καλλιτέχνη και ενός θεωρητικού δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο στο εργαστήριο αυτό, το οποίο στοχεύει μέσω της εντατικής συμβουλευτικής καθοδήγησης των εισηγητών στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση ενός ή περισσοτέρων φωτογραφικών projects των συμμετεχόντων. Αποβλέποντας στην παραγωγή άρτιων αποτελεσμάτων δίνει έμφαση τόσο στη μορφή της τελικής παρουσίασης που κατά περίπτωση θα επιλεγεί (ενδεικτικά: (αυτο)έκδοση περιορισμένου αριθμού αντιτύπων, έκθεση, ιστοσελίδα, είτε συνδυασμός αυτών) όσο και στην επεξεργασία του περιεχομένου μέσω του εκάστοτε εγχειρήματος. Αυτό επιδιώκεται μέσω της εξοικείωσης των συμμετεχόντων με σύγχρονα θεωρητικά εργαλεία, της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης τους γύρω από αυτά, της εξοικείωσης με τη διαδικασία επιλογής (editing – sequencing) και του συνεχούς πειραματισμού.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν ένα ή περισσότερα φωτογραφικά πρότζεκτ, ή να οργανώσουν ένα υπάρχον ή περισσότερα σώματα δουλειάς σε ενότητα με συνοχή επαναξιολογώντας το υλικό και εστιάζοντας στην τελική μορφή και παρουσίασή του. Απευθύνεται επίσης σε όσους θέλουν να εκπαιδευτούν στη διαδικασία του editing – sequencing (δηλ. στη διαδικασία επιλογής και διαδοχής – οργάνωσης εικόνων), να έρθουν σε επαφή με τις αυτοεκδόσεις εστιάζοντας στα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα στησίματος portfolio και εκτύπωσης ενός βιβλίου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Αντιμετωπίζουμε τη φωτογραφική λήψη ως μια (κρίσιμη) στιγμή σε μια μακρά διαδικασία που προηγείται και έπεται της λήψης. Καλούμε τους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν μια στάση αυξημένης εγρήγορσης πριν, κατά, και μετά τη στιγμή αυτή. Η συγκεκριμένη (αναστοχαστική) πρακτική θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν σταδιακά τα ενδιαφέροντα ή τις εμμονές τους, να συλλάβουν παραμέτρους που σχετίζονται με το έργο τους όσο αυτό ωριμάζει και εξελίσσεται και να κινηθούν με μεγαλύτερη σιγουριά και κέφι προς την ολοκλήρωσή του.

Η διαδικασία αυτή θα ξεδιπλώνεται κατα τη διάρκεια της συνάντησης ως εξής: προηγείται επιλογή του υλικού (editing) μέσα από συζήτηση όλων των συμμετεχόντων και κριτική ανάλυση του υλικού. Ακολουθεί αναζήτηση μορφολογικών και νοηματικών δεσμών ανάμεσα στις μεμονωμένες – αυτόνομες εικόνες ώστε να προκύψει στο τέλος ένα σώμα έργου με εσωτερική δυναμική και συνοχή.

Για να υπάρξει κοινή βάση συζήτησης ούτως ώστε να εργαστούμε γόνιμα θα χρησιμοποιήσουμε ως αφετηρία αναφοράς μια σειρά κειμένων που θα λειτουργήσουν ως εισαγωγή και επισκόπηση θεωρητικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη φωτογραφία και με τους τρόπους που σκεφτόμαστε τις εικόνες. Προκειμένου επίσης να αναδειχτούν πρακτικές με βάση τις οποίες μέσα σε μια χρονική διάρκεια αρκετών δεκαετιών εργάστηκαν και εργάζονται σημαντικοί φωτογράφοι – καλλιτέχνες, θα δοθεί προς μελέτη και κατόπιν θα τεθεί προς συζήτηση μία σειρά σημαντικών φωτογραφικών έργων. Οι διαλέξεις που θα γίνονται με συμμετοχή αξιόλογων θεωρητικών ή φωτογράφων θα λειτουργούν παράλληλα αναπτύσσοντας σχετικά ζητήματα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ερευνούν, να αναπτύσουν τη θεματική ή τις θεματικές που τους ενδιαφέρουν και να παρουσιάζουν την εξέλιξη της δουλειάς τους στις συναντήσεις. Η ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων στις παρουσιάσεις των υπό διαμόρφωση πρότζεκτς είναι απαραίτητη. Προαιρετικά μπορούν να παρουσιάσουν ένα θέμα ή έναν καλλιτέχνη του οποίου η δουλειά τους απασχολεί και σχετίζεται με το πρότζεκτ τους σε μία παρουσίαση 20 λεπτών.

Θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα οι τρόποι παρουσίασης των φωτογραφιών και η επίδρασή στη νοηματοδότηση του έργου καθώς και ζητήματα επικοινωνίας του φωτογραφικού έργου. Σε αυτό το πλαίσιο θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στα ακόλουθα: Α. Αυτοεκδόσεις: editing – sequencing βιβλίων, επιλογή κατάλληλων χαρτιών, λεπτομέρειες σε σχέση με την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία κλπ. Β. Έκθεση: τρόποι στησίματος, επιλογή χώρων, επιλογή χαρτιών και πλαισίωσης, μέγεθη εκτύπωσης, και ζητήματα επιμέλειας και προετοιμασίας. Γ. Ιστοσελίδα: επιλογή κατάλληλου template, πορτφόλιο – ενότητες και αριθμός φωτογραφιών που αναρτάμε στην ιστοσελίδα. Δ. Artist statement (καλλιτεχνική δήλωση – συνοδευτικό του έργου κείμενο).

Η συνύπαρξη της οπτικής ενός καλλιτέχνη και ενός θεωρητικού δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο στο εργαστήριο αυτό

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Σε όλες τις συναντήσεις οι εισηγητές θα είναι δύο (Ελένη Μουζακίτη και Κώστας Ιωαννίδης). Οι περισσότερες συναντήσεις μας θα ξεκινούν με μία διάλεξη από τον Κώστα Ιωαννίδη πάνω σε θέματα Φωτογραφίας και Σύγχρονης Τέχνης. Θα υπάρχουν βέβαια και διαλέξεις από επισκέπτες ομιλητές. Ενδεικτικά:

 

Κώστας Ιωαννίδης, Μοντερνισμός – Μεταμοντερνισμός και Φωτογραφία

Κώστας Ιωαννίδης, Μέσα στο τοπίο, απέναντι από το τοπίο

Κώστας Ιωαννίδης,Φωτογραφία και τυχαιότητα

Κώστας Ιωαννίδης, Φωτογραφίες κρατουμένων από τις κεντρικές φυλακές Σμύρνης 1919 – 1922. Η έννοια του προσώπου και τα δικαιώματα των νεκρών.

Κυβέλη Λιγνού – Τσαμαντάνη, Φωτογραφία – Τέχνη – Ηθική. Αναπαραστάσεις θηριωδιών στη Σύγχρονη Τέχνη και προβληματισμοί.

Ελένη Μουζακίτη, Η φωτογραφία και το ανθρώπινο σώμα

Ελένη Μουζακίτη, Αναπαραστάσεις οικογένειας και ιδιωτικής ζωής

Μαρία Πασχαλίδου, Μια ποιητική γλώσσα της έρευνας

Αλεξάνδρα Αθανασιάδου, Συγγραφή project statement – artist statement

Ίων Τερζόγλου, Η έννοια του αρχείου. Αρχείο – μνήμη – τόπος

Πηνελόπη Θωμαϊδη, Τεκμηριωτική Φωτογραφία. Ο κόσμος έξω και ο κόσμος μέσα μου.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

16 συναντήσεις με τους εισηγητές και την ομάδα. Αυτές οι συναντήσεις αποσκοπούν στην παροχή απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την ανάπτυξη, μορφοποίηση, εξέλιξη και τελική παρουσίαση των εργασιών των συμμετεχόντων. Σε κάποιες από τις ομαδικές αυτές συναντήσεις θα υπάρχουν θεωρητικές διαλέξεις από τους δύο εισηγητές καθώς και από προσκεκλημένους ομιλητές. Στις συναντήσεις αυτές η ενεργή συμμετοχή της ομάδας στις παρουσιάσεις και συζητήσεις των projects έχει καθοριστικό ρόλο. (Ενδέχεται να χρειαστεί και 17η και 18η συνάντηση).

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

2 συνεδρίες με έναν από τους βασικούς εισηγητές για συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) σε σχέση με την εξέλιξη του πρότζεκτ και την κριτική αξιολόγησή του, τη συγγραφή artist statement, την επίβλεψη αυτοέκδοσης, κλπ θέματα. Οι συναντήσεις αυτές θα προγραμματίζονται κατά προτίμηση προς το τέλος του σεμιναρίου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρα σε δεκαπενθήμερη κυρίως βάση το απόγευμα μεταξύ 18.00 και 22.30 με εξαίρεση τις 3 πρώτες συναντήσεις. Ενδέχεται δύο ή τρεις συναντήσεις να είναι ολοήμερες. Αυτές γίνονται ημέρα Σάββατο (12.00 – 18.00). Η απόσταση μεταξύ των συναντήσεων που έχει οριστεί κρίνεται απαραίτητη για να υπάρχει χρόνος για την εξέλιξη – ωρίμανση των projects καθώς και χρόνος για θεωρητικές αναζητήσεις, μελέτη των σχετικών με το εκάστοτε πρότζεκτ κειμένων και έργου καλλιτεχνών. Ενδιάμεσα των 15ήμερων συναντήσεων θα υπάρξουν ενδεχομένως κάποιες δίωρες – τρίωρες skype ή δια ζώσης συναντήσεις. Η τελευταία συνάντηση θα είναι το Σεπτέμβριο του 2021.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 12

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Κώστας Ιωαννίδης, Ελένη Μουζακίτη  και επισκέπτες ομιλητές. Σε δύο επιλεγμένες συναντήσεις ο Πάνος Χαραλαμπίδης με τη Μαίρη Χαιρετάκη θα συμβουλεύσουν στην εξέλιξη και διαμόρφωση των πρότζεκτς των συμμετεχόντων.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατάθεση αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ή εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω μέιλ), κατάθεση πορτφόλιο και συνέντευξη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Δεδομένων των συνθηκών και αναλόγως της πορείας της πανδημίας τηρούνται όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα (αποστάσεις 2+ μέτρων, απολύμανση χώρου, χρήση αντισηπτικών, χρήση μάσκας αν κρίνεται επιβεβλημένη). Ο χώρος που διεξάγονται οι συναντήσεις αερίζεται επαρκώς από σειρά μεγάλων παραθύρων περιμετρικά και είναι μεγαλύτερος των 140 τμ. Ο αριθμός των συμμετεχόντων περιορίζεται αυστηρά στα 12 άτομα.

Αναλόγως των ισχυουσών κατα την περίοδο διεξαγωγής διατάξεων υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιες συναντήσεις να διεξαχθούν διαδικτυακά.