RE-SEARCH

ΣΥΛΛΗΨΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ

30_3M4A0273_Papanikolatos
97_C00A2714_Papanikolatos-1310x873
PhotoResearch_indexical_photohub
2_3M4A0210_Papanikolatos-1310x873
Eleni Mouzakiti, 2020
ioannidis_kostas_indexical_photohub_photoresearch_workshop
Eleni Mouzakiti, 2020
101468488_1157649704575160_4370220285576609792_n
Eleni Mouzakiti, 2020
Eleni Mouzakiti, 2020
101507464_2513085805669628_4290991633752653824_n
101532099_723963478434545_7532785128607580160_n
Eleni Mouzakiti, 2020
106505835_339185580414319_6480896463602651525_n
65_3M4A0315_Papanikolatos-1310x873
121_C00A2779_Papanikolatos
101288510_349094732736614_6100998144865075200_n
Eleni Mouzakiti, 2020
138_C00A2806_Papanikolatos
101566095_177780073654711_7309281133672267776_n
94_C00A7058b_Papanikolatos
previous arrow
next arrow
30_3M4A0273_Papanikolatos
97_C00A2714_Papanikolatos-1310x873
PhotoResearch_indexical_photohub
2_3M4A0210_Papanikolatos-1310x873
Eleni Mouzakiti, 2020
ioannidis_kostas_indexical_photohub_photoresearch_workshop
Eleni Mouzakiti, 2020
101468488_1157649704575160_4370220285576609792_n
Eleni Mouzakiti, 2020
Eleni Mouzakiti, 2020
101507464_2513085805669628_4290991633752653824_n
101532099_723963478434545_7532785128607580160_n
Eleni Mouzakiti, 2020
106505835_339185580414319_6480896463602651525_n
65_3M4A0315_Papanikolatos-1310x873
121_C00A2779_Papanikolatos
101288510_349094732736614_6100998144865075200_n
Eleni Mouzakiti, 2020
138_C00A2806_Papanikolatos
101566095_177780073654711_7309281133672267776_n
94_C00A7058b_Papanikolatos
previous arrow
next arrow

Διδάσκοντες: Ελένη Μουζακίτη & Λάμπρος Παπανικολάτος, Κώστας Ιωαννίδης (σε επιλεγμένες συναντήσεις) και επισκέπτες εισηγητές.

Διάρκεια: Νοέμβριος 2018 – Οκτώβριος 2019 

Σύνολο ωρών : 90 έως 100

Έναρξη σεμιναρίου: Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018

Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: Δευτέρα, 17.45 – 11.00 (ανά δεκαπενθήμερο) ή/και Σάββατο 12.00 – 18.00

Αιτήσεις: έως 22 Οκτωβρίου 2018

ΣΤΟΧΟΙ

Το RE-SEARCH είναι ένα σεμιναριακό – εργαστηριακό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους, το οποίο στοχεύει μέσω της εντατικής συμβουλευτικής καθοδήγησης των διδασκόντων στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση ενός ή περισσοτέρων φωτογραφικών projects των συμμετεχόντων. Αποβλέποντας στην παραγωγή άρτιων αποτελεσμάτων δίνει έμφαση τόσο στη μορφή της τελικής παρουσίασης που κατά περίπτωση θα επιλεγεί (ενδεικτικά: (αυτο)έκδοση περιορισμένου αριθμού αντιτύπων, έκθεση, ιστοσελίδα είτε συνδυασμός αυτών) όσο και στην επεξεργασία του περιεχομένου του εκάστοτε εγχειρήματος. Αυτό επιδιώκεται μέσω της εξοικείωσης των συμμετεχόντων με θεωρητικά ζητήματα και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης τους και του συνεχούς πειραματισμού.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Αντιμετωπίζουμε τη φωτογραφική λήψη ως μια (κρίσιμη) στιγμή σε μια μακρά διαδικασία που προηγείται και έπεται της λήψης. Καλούμε τους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν μια στάση αυξημένης εγρήγορσης πριν, κατά και μετά τη στιγμή αυτή. Η συγκεκριμένη (αναστοχαστική) πρακτική θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν σταδιακά τα ενδιαφεροντα ή τις εμμονές τους, να συλάβουν παραμέτρους που σχετίζονται με το έργο τους όσο αυτό ωριμάζει και εξελίσσεται και να κινηθούν με μεγαλύτερη σιγουριά και κέφι προς την ολοκλήρωσή του.

Η διαδικασία αυτή θα ξεδιπλώνεται ως εξής: προηγείται επιλογή του υλικού (editing) μέσα από συζήτηση όλων των συμμετεχόντων. Ακολουθεί αναζήτηση μορφολογικών και νοηματικών δεσμών ανάμεσα στις μεμονωμένες (αυτόνομες) εικόνες ώστε να προκύψει στο τέλος ένα σώμα έργου με εσωτερική δυναμική και συνέχεια.

Για να υπάρξει κοινή βάση συζήτησης ούτως ώστε να εργαστούμε γόνιμα θα χρησιμοποιήσουμε ως αφετηρία αναφοράς μια σειρά κειμένων που θα λειτουργήσουν ως εισαγωγή και επισκόπηση θεωρητικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη φωτογραφία και με τους τρόπους που σκεφτόμαστε τις εικόνες. Προκειμένου επίσης να αναδειχτούν πρακτικές με βάση τις οποίες μέσα σε μια χρονική διάρκεια αρκετών δεκαετιών εργάστηκαν και εργάζονται σημαντικοί φωτογράφοι – καλλιτέχνες, θα δοθεί προς μελέτη και κατόπιν θα τεθεί προς συζήτηση μία σειρά σημαντικών φωτογραφικών έργων. Οι διαλέξεις που θα γίνονται με συμμετοχή αξιόλογων θεωρητικών ή φωτογράφων θα λειτουργούν παράλληλα αναπτύσσοντας σχετικά ζητήματα.

Ζητήματα τρόπων παρουσίασης και της επίδρασής τους στη νοηματοδότηση του έργου καθώς και ζητήματα επικοινωνίας και προώθησης του καλλιτεχνικού έργου (εκθέσεις, αυτοεκδόσεις, διαδικτυακή παρουσία) επίσης θα συζητηθούν εκτενώς.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ερευνήσουν φωτογραφικά τη θεματική ή τις θεματικές που θα επιλέξουν και να παρουσιάζουν τη δουλειά τους στις συναντήσεις. Η ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων στις παρουσιάσεις και συζητήσεις των υπό διαμόρφωση πρότζεκτς κρίνεται απαραίτητη. Προαιρετικά μπορούν να παρουσιάσουν ένα θέμα ή έναν καλλιτέχνη του οποίου η δουλειά τους απασχολεί και σχετίζεται με το πρότζεκτ τους σε μία 20’ παρουσίαση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Κώστας Ιωαννίδης, Μοντερνισμός – Μεταμοντερνισμός και Φωτογραφία

Κώστας Ιωαννίδης, Μέσα στο τοπίο, απέναντι από το τοπίο

Κυβέλη Λιγνού – Τσαμαντάνη, Φωτογραφία – Τέχνη – Ηθική. Αναπαραστάσεις θηριωδιών και προβληματισμοί.

Ελένη Μουζακίτη, Η φωτογραφία και το ανθρώπινο σώμα

Μαρία Πασχαλίδου, Μια ποιητική γλώσσα της έρευνας

Λάμπρος Παπανικολάτος, Προωθητικές Ενέργειες για Δημιουργούς

Ίων Τερζόγλου, Η έννοια του αρχείου / Αρχείο – μνήμη – τόπος

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

16 συναντήσεις με τους εισηγητές και την ομάδα. Αυτές οι συναντήσεις αποσκοπούν στην παροχή απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την ανάπτυξη, μορφοποίηση, εξέλιξη και τελική παρουσίαση των εργασιών των συμμετεχόντων. Σε κάποιες από τις ομαδικές αυτές συναντήσεις θα υπάρχουν θεωρητικές διαλέξεις από τους δύο εισηγητές καθώς και από προσκεκλημένους ομιλητές. Στις συναντήσεις αυτές η ενεργή συμμετοχή της ομάδας στις παρουσιάσεις και συζητήσεις των projects έχει καθοριστικό ρόλο. (Ενδέχεται να χρειαστεί και 17η και 18η συνάντηση)

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

2 συνεδρίες με κάθε συμμετέχοντα, είτε ανάμεσα στις ομαδικές συναντήσεις για συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) ως προς την εξέλιξη του πρότζεκτ και την κριτική αξιολόγηση της δουλειάς, είτε προς το τέλος του σεμιναρίου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους έχουν διάθεση να δουλέψουν εντατικά, να αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν ένα φωτογραφικό πρότζεκτ. Απευθύνεται επίσης σε όσους επιθυμούν να οργανώσουν ένα υπάρχον ή υπό διαμόρφωση σώμα δουλειάς και να σκεφτούν την τελική μορφή του και τους τρόπους παρουσίασης του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 12

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρα κυρίως σε δεκαπενθήμερη βάση το απόγευμα 18.00 έως 23.30. Επιλεγμένες συναντήσεις είναι ολοήμερες και λαμβάνουν χώρα ημέρα Σάββατο (12.00 – 20.00). Η απόσταση μεταξύ των συναντήσεων που έχει οριστεί στο παρακάτω χρονοδιάγραμμα κρίνεται απαραίτητη για να υπάρχει χρόνος για την εξέλιξη – ωρίμανση των projects. Η τελευταία συνάντηση θα είναι τον Οκτώβριο του 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ελένη Μουζακίτη & Λάμπρος Παπανικολάτος, Κώστας Ιωαννίδης (σε επιλεγμένες συναντήσεις) και επισκέπτες εισηγητές.