Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάζονται βιβλία (αυτοεκδόσεις) που η ομάδα Phaenography έχει επιμεληθεί.

Η συνεισφορά της ομάδας στα εκδοτικά εγχειρήματα συνίσταται στη συμβουλευτική παρακαλούθηση και επίβλεψη των σταδίων σχεδιασμού, παραγωγής – έκδοσης ενός βιβλίου. Αυτό αφορά τη συζήτηση πάνω στο φωτογραφικό υλικό, την επιλογή και οργάνωση των εικόνων, τα προσχέδια καθώς και προτάσεις τεχνικής φύσεως (επιλογή χαρτιού, βιβλιοδεσίας, εκτυπωτικού μηχανήματος, κλπ).

Μονογραφίες: Πάνος Χαραλαμπίδης – Μαίρη Χαιρετάκη Second Chance, Γιώργος Γιατρομανωλάκης Not Provided, Νίκος Παπανικολάου Dagata, Ακης Κόκκινος First Love, Σαράντης Ραφτόπουλος Street Food